சில சிறந்த புண்டை ஆபாச கன்னங்கள் - 2022-03-03 16:32:46

காலம் : 06:24 காட்சிகள் : 399 சமர்ப்பிக்கப்பட்டது : 2022-03-03 16:32:46
விளக்கம் : இந்த பெண் கழுதை என்பது எவ்வளவு சிறியது என்ற உண்மையின் காரணமாக என்னை சிரிக்க வைக்கப் போகும் ஒன்று என்று சிறந்த புண்டை ஆபாச நான் சொல்ல வேண்டும். அது பெரியதாக தோன்றும் அரிய நேரங்கள் உள்ளன., 2022-03-03 16:32:46
குறிச்சொற்கள்: சிறந்த புண்டை ஆபாச